Egen miljøplads giver fordele for kunden

På Hammeren i Varde har vi en overvåget miljøplads til opbevaring af byggeaffald. Her står vores stationære knuser til nedknusning af for eksempel beton, tegl, mursten, asfalt og lignende materialer til en kornstørrelse på 0-45 millimeter, hvilket svarer til Mekanisk Stabilt Grus Klasse 2.

På Svend B. Thomsens miljøplads kan du både få knust materialer samt købe genbrugs-stabil, som er særdeles velegnet til eksempelvis stabilunderlag eller lignende.

Visiteringsplads og jordhotel


Svend B. Thomsen A/S har en visiteringsplads for jord for at efterleve myndighedernes krav.

Støder vi på en forurening ved et anlægsarbejde, kan vi køre jord direkte til visiteringspladsen.

Jorden underkastes herefter den nødvendige kontrol uden tidspres.

Er jorden kun lettere forurenet svarende til klasse 2 og 3, vil der efterfølgende være mulighed for opbevaring af jorden i op til seks måneder på jordhotellet.

Herved skabes mulighed for at opnå de nødvendige godkendelser til genanvendelse af jorden til indbygning i tekniske anlæg eller lignende.

Visiteringsplads og jordhotel er et alternativ til direkte tilkørsel af forurenet jord til behandlingsanlæg. Jord med mistanke om indhold af forureningskomponenter svarende til klasse 2 og 3 vil derfor med stor økonomisk fordel kunne anvises til visiteringsplads og/eller til midlertidig opbevaring på jordhotellet.

Kontakt os gerne og få en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig.