Vores hold rykker ud til kloakarbejde

Kloakarbejde har altid været en af vores hovedopgaver, lige fra firmaets start. I dag er en stor del af vores medarbejdere beskæftiget med kloaksepareringer i byerne eller ved kloakering i nye boligudstykninger. Vi udfører gerne opgaverne for såvel kommuner som private bygherrer.

Ved kloakopgaver kan Mads kontaktes på telefon 23 73 24 73