Vores hold rykker ud til kloakarbejde

Kloakarbejde har altid været en af vores hovedopgaver, lige fra firmaets start. I dag er en stor del af vores medarbejdere beskæftiget med kloaksepareringer i byerne eller ved kloakering i nye boligudstykninger. Vi udfører gerne opgaverne for såvel kommuner som private bygherrer.

Ved kloakopgaver kan Henning Vind kontaktes på telefon 20 26 48 26.