Til vore kunder

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af vores arbejde i forbindelse med dine projekter i henhold til entreprisekontrakt/aftale behandler Svend B. Thomsen A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.
Svend B. Thomsen A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vore kontaktoplysninger er:

• Svend B. Thomsen A/S, Gellerupvej 91, 6800 Varde – cvr.nr. 12 37 46 74
• Tlf. 75 22 33 55 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne kommunikere optimalt med dig i samarbejdets periode samt at kunne udstede faktura på arbejdet til dig.
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af vores arbejde på dine førnævnte projekter i henhold til entrepri-sekontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f, idet be-handlingen er nødvendig for, at vi kan gennemføre entrepriserne.

Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet eller overladt til andre, hverken private eller offentlige myn-digheder.

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Svend B. Thomsen A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe, det er af betydning for vore forretningsgange og i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Svend B. Thomsen A/S behandler om dig:

• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig).
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
• Retten til indsigelse.
• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte vores kontor på tlf. 75 22 33 55.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Svend B. Thomsen A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Svend B. Thomsen A/S